fb sls lj

Šolski center Ljubljana
Višja strokovna šola
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

Vabimo vas, da nas pokličete:

Referat:            01 24 11 683

Ravnateljica,
Mirjam Založnik univ. dipl. ing. les
01 24 11 682

ali nam pišite:  vss@sclj.si

Uradne ure:

KJE: v referatu za študijske zadeve, pritličje kabinet št. 14.

KDAJ: ponedeljek do petek od 09:00 do 12:00 ure.  
Izven teh terminov nas lahko pokličite ali nam pišite na vss@sclj.si ali referat.vss@sclj.si

IZREDNI ŠTUDENTI: Za izredne študente je prisotna referentka Klavdija Naglič, in sicer v torek od 13:00 do 17:00 ure. 

Izredni študenti lahko izven uradnih ur pišete na e-naslov: referat.izredni@sclj.si ali pokličete na 041 227 126.

Predmetnik programa Oblikovanje materialov

1. letnik

Modul / predmet

Št. kontaktnih ur

Kreditne točke

PR

SV

LV

Skupaj

Komunikacije v oblikovanju

    

13

Strokovna terminologija v tujem jeziku

24

12

-

36

3

Poslovno sporazumevanje in vodenje

24

12

-

36

3

Računalništvo in informatika

36

-

12

48

4

Praktično izobraževanje – Komunikacije v oblikovanju

       

3

Oblikovanje izdelkov

    

15

Prostoročno risanje

24

-

48

72

4

Osnove likovne teorije

24

-

12

36

3

Osnove estetike

48

12

-

60

5

Praktično izobraževanje - Oblikovanje izdelkov

-

-

-

-

3

Načrtovanje izdelkov

    

16

Tehnično risanje in opisna geometrija

36

-

36

72

5

Predstavitvene tehnike

48

-

24

72

6

Dokumentiranje in arhiviranje

18

6

-

24

2

Praktično izobraževanje - Načrtovanje izdelkov

-

-

-

-

3

 

Program Oblikovanje materialov ponuja možnost izbire med naslednjimi moduli:

 

Osnove materiala - les

    

16

Tvoriva v lesarstvu

36

-

12

48

4

Pomožni materiali v lesarstvu

36

-

12

48

4

Površinska obdelava lesa

36

-

12

48

4

Praktično izobraževanje -
Osnove materiala - les

-

-

-

-

4

 

ali

 

Osnove materiala - kovina in polimeri

    

16

Materiali

60

-

12

72

7

Projektno delo

36

-

36

72

5

Praktično izobraževanje -
Osnove materiala - kovina in polimeri

-

-

-

-

4

 

2. letnik

Ekonomija v oblikovanju

    

5

Podjetništvo ekonomika in trženje

24

24

-

48

3

Praktično izobraževanje – Ekonomija v oblikovanju

       

2

 

Študenti na študijskem programu Oblikovanje materialo - les lahko izbirajo med navedenimi moduli:

 

Tehnologija obdelave - les

    

15

Programska orodja in oprema - les

24

-

36

60

4

Tehnologija ročne obdelave lesa

36

-

12

48

4

Tehnologija strojne obdelave lesa

36

12

24

72

5

Praktično izobraževanje - Tehnologija obdelave - les

-

-

-

-

2

Osnove restavratorstva - les

    

15

Patologije in sanacije izdelkov-les

36

12

24

72

5

Restavratorske tehnike-les

24

-

36

60

4

Zgodovinski razvoj stavbnega in bivalnega pohištva

24

12

-

36

3

Praktično izobraževanje -
Osnove restavratorstva - les

-

-

-

-

3

 

V sklopu modulov se izvajajo naslednji predmeti:

 

Oblikovanje pohištva - les

    

15

Oblikovanje stavbnega pohištva

36

-

24

60

4

Oblikovanje bivalnega pohištva

36

-

36

72

5

Praktično izobraževanje - Oblikovanje pohištva - les

-

-

-

-

6

 

ali

 

Umetniško oblikovanje - les

    

15

Rezbarjenje in plastika v lesu

24

-

20

44

3

Intarzija in inkrustacije lesa

24

-

20

44

3

Alternativne izrazne tehnike -les

24

-

20

44

3

 

Študenti na študijskem programu Oblikovanje materialov - kovina in polimeri lahko izbirajo med naslednjimi moduli:

 

Tehnologije obdelave - kovina in polimeri

    

10

Tehnologija

60

-

24

84

7

Praktično izobraževanje - Tehnologije obdelave - kovina in polimeri

-

-

-

-

3

Tehniški elementi - kovina in polimeri

    

10

Mehanika s strojnimi elementi

48

-

48

96

7

Praktično izobraževanje -
Tehniški elementi - kovina in polimeri

-

-

-

-

3

Oblikovanje industrijskih izdelkov - kovina in polimeri

    

20

Načrtovanje in oblikovanje izdelkov

108

-

120

228

15

Praktično izobraževanje -
Oblikovanje industrijskih izdelkov - kovina in polimeri

-

-

-

-

5

Umetniško izražanje v kovini

36

-

36

72

5

 Vsi študentje izberejo še en prostoizbirni predmet (5 KT) in opravijo diplomsko delo.