fb sls lj

Šolski center Ljubljana
Višja strokovna šola
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

Vabimo vas, da nas pokličete:

Tajništvo:            01 24 11 683

 

Ravnateljica,
Mirjam Založnik univ. dipl. ing. les
01 24 11 682

ali nam pišite:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Uradne ure:

KJE: v referatu za študijske zadeve, pritličje kabinet št. 14.

KDAJ: ponedeljek do četrtek od 11:00 do 14:00 ure, razen srede, ko smo vam na razpolago od 11:00 do 17:00 ure, v petek od 11:00 do 12:00 ure.  

Izven teh terminov smo vam na razpolago po predhodnem dogovoru, pokličite nas ali nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Obvestila

Obvestilo o odpiranju Višje strokovne šole in Pravila obnašanja za študente v šoli za preprečevanje okužbe Covid-19

V času pandemije COVID-19 izvajamo študij na daljavo. S študijem na daljavo bomo nadaljevali tudi po 18. maju 2020, oziroma greste študenti lahko na opravljanje PRI (navodila vam posredujejo organizatorji PRI). V šoli se bodo izvajale le dejavnosti, na katere vas bodo predavatelji posebej obvestili. Vaši predavatelji so dosegljivi po elektronski pošti, preko spletne učilnice. Vsa obvestila o izvajanju izpitov bodo objavljena na spletnih straneh šole (Povezave- E-indeks).

Referat do nadaljnjega dela na daljavo. Dosegljiv je po elektronski pošti, v času uradnih ur pa tudi po telefonu.

Kjer bo mogoče, bomo izpite izvedli na daljavo ali z drugimi primernimi oblikami preverjanja znanja. Če tako preverjanje znanja ne bo mogoče, bomo izvedli izpite v šoli v manjših oziroma ustrezno velikih skupinah. Za opravljanju izpitov v šoli smo v skladu z navodili NIJZ in MIZŠ pripravili navodila, ki zagotavljajo varno bivanje in delo v šoli. Od vseh vas zahtevamo dosledno upoštevanje navedenih pravil.

V Šolskem centru Ljubljana upoštevamo naslednja pravila:

  1. V šolo lahko vstopajo študenti, ki nimajo znakov respiratornega obolenja, vročine ali drugega bolezenskega stanja.
  2. S seboj prinesite podpisano izjavo »Izjava študenta pred vstopom v šolo/pristopom k izpitu ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19« (Izjava)! Brez podpisane izjave ne morete opravljati izpita! Izpolnjeno IZJAVO, ki se nanaša na zdravstveno stanje (ki ste jo prejeli po elektronski pošti iz strani referata) vrnete v referat na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali jo prvo uro priprav prinesete v šolo in jo odložite v škatlo v svoji učilnici.
  3. Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19  dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.
  4. V šolo imate študenti vstop iz dvorišča, stranski vhod pri knjižnici. Vstop brez maske ni dovoljen. Poskrbimo, da bo maska pravilno nameščena.
  5. Pri vstopu v šolo boste s strani dežurnega učitelja oz. drugega strokovnega delavca prejeli masko, ki jo morate obvezno nositi izven učilnice. Uporabljate lahko tudi svojo masko. Pred učilnicami bodo nameščena razkužila. Razkužila bodo tudi v vsaki učilnici in ga boste uporabljali pri vstopu in izstopu iz učilnice. Ves čas gibanja v šoli in izven šole morate paziti na ustrezno razdaljo do drugih (1,5 do 2 m).
  6. Ohranjamo medosebno razdaljo tako v šoli in izven, ki naj bo najmanj 1,5 do 2 metra. To pravilo velja v predavalnicah, učilnicah in vseh drugih prostorih ŠC Ljubljana (upoštevajte talne označbe).
  7. Kadar ne moremo zagotoviti ali ohraniti minimalne razdalje, nosimo masko.
  8. Upoštevamo naslednje higienske ukrepe:

Vsi izpitni roki so vpisani na spletnih straneh šole (Povezave- E-indeks). Vse prijave na izpite, ki bi morali biti izvedeni v času omejitev, so prenesene v novo razpisane izpitne roke.
Skrbno preglejte datume in prijave na izpitne roke! Preverite prijave in poskrbite, da se boste pravočasno prijavili na izpitni rok. Če na izpitni rok ne boste prijavljeni, izpita ne boste mogli opravljati.

RavnateljicaVSŠ
Mirjam Založnik

Denarna pomoč študentom

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je objavila razpis za denarno pomoč študentom zaradi posledic ukrepov proti širjenju COVID-19. Namen je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela).

Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 150,00 €. Med upravičence sodijo tudi študenti višješolskih študijskih programov.

Rok za predložitev vlog je do vključno 19. 5. 2020 (velja poštni žig).

Besedilo razpisa, PRIJAVNI OBRAZEC in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo na spletišču Skupnosti VSŠ in spletišču Študentske organizacije Slovenije.

Enkratni solidarnostni dodatek študentov - izredni študenti

Dne 1. 5. 2020 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki prinaša tudi spodaj omenjeni spremembi.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901?sop=2020-01-0901.

 

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE GLEDE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

V študijskem koledarju za leto 2019/2020 je predvideno, da se v obdobju maj-julij opravlja obvezno praktično izobraževanje pri izbranih delodajalcih. V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zaradi situacije povezane s Korona virusom, se praktično izobraževanje NE IZVAJA do preklica. To pomeni, da boste šli na prakso takoj, ko bo preklic umaknjen, če ne bo poslabšanja razmer oziroma drugačnih navodil.

O spremembah vas bomo pravočasno obvestili, zato spremljajte obvestila preko e-pošte, na spletni strani šole in v e-učilnicah. V mesecu maju se bodo izvajali nekateri izpiti – on line.

Preberi več

Enkratni solidarnostni dodatek študentov

Spoštovane študentke in študenti!

Vsi, ki izpolnjujete pogoje za prejem dodatka, morate izpolniti elektronski obrazec Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom, ki je dostopen na eUpravi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namreč ne razpolaga z vsemi podatki, potrebnimi za izvedbo nakazila. Roka za oddajo ni.

Pogosta vprašanja o solidarnostnem dodatku (pdf.)

Arhiv obvestil