fb sls lj

Šolski center Ljubljana
Višja strokovna šola
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

Vabimo vas, da nas pokličete:

Referat:            01 24 11 683

Ravnateljica,
Mirjam Založnik univ. dipl. ing. les
01 24 11 682

ali nam pišite:  vss@sclj.si

Uradne ure:

KJE: v referatu za študijske zadeve, pritličje kabinet št. 14.

KDAJ: ponedeljek do petek od 09:00 do 12:00 ure.  
Izven teh terminov nas lahko pokličite ali nam pišite na vss@sclj.si ali referat.vss@sclj.si

IZREDNI ŠTUDENTI: Za izredne študente je prisotna referentka Klavdija Naglič, in sicer v torek od 13:00 do 17:00 ure. 

Izredni študenti lahko izven uradnih ur pišete na e-naslov: referat.izredni@sclj.si ali pokličete na 041 227 126.

Program Oblikovanje materialov

Zakaj je program Oblikovanje materialov za študente aktualen, zanimiv in perspektiven?

Vsak dan lahko opazimo, da se prodaja čedalje več izdelkov. Da pa se lahko nek izdelek proda, mora biti ne le funkcionalen, ampak tudi všečen, lepo oblikovan, saj to izdelku daje dodano vrednost in konkurenčno prednost. Zato je oblikovanje izdelkov tako zelo pomembno za njihovo uspešno prodajo. V svetu se dobra podjetja usmerjajo v takšen razvoj, ki že od samega začetka vključuje oblikovalce. Vendar se velikokrat dogaja, da si oblikovalci zamislijo takšne izdelke, ki jih je zelo težko narediti oz. je postopek izdelave predrag, ker teh postopkov ne poznajo dovolj dobro. Neprecenljivo prednost pa ima oblikovalec, ki zna dobro oblikovati izdelke in pozna tehnologijo njihove izdelave oz. jih celo sam izdela. V programu Oblikovanje materialov boste tako dobili oboje: dobro oblikovalsko podlago in znanje, kako se izdelajo vaše zamisli. To vam daje večjo svobodo in neodvisnost pri ustvarjanju novih izdelkov. Že tekom študija boste delali različne projekte za gospodarstvo. Naša pomembna naloga je, da vam damo čim več svobode pri vaši ustvarjalnosti.

Zakaj postati inženir/ka oblikovanja materialov?

Poklic oblikovalca materialov postaja vse bolj perspektivno poklicno področje, ker:

 • je zelo pomemben pri vse bolj izrazitem razvoju novih materialov in usmerjanju človeštva v rabo naravnih virov (les) in ponovno rabo ali predelavo odpadkov,
 • se vam odpira veliko možnosti za nove ideje in inovativnost, tako na področju razvoja izdelkov kot razvoja poslovnih modelov,
 • ima inženir oblikovanja materialov zelo širok razpon znanj s področja tehničnih in družboslovno-humanističnih ved.

Kje vse so zaposljivi inženirji/ke oblikovanja materialov?

 • V vseh tistih vejah industrije, obrti in storitev, ki so neposredno ali posredno povezane s proizvodnjo in dizajnom.
 • V podjetjih, na področju arhitekture in na raziskovalnih inštitutih s področja predelovalnih dejavnosti, trgovini in državni upravi.
 • Tudi kot svetovalci, razvijalci, raziskovalci, inšpektorji ali analitiki za širša področja ekologije.
 • Tekom študija se usposobijo tudi za aktivno samozaposlovanje v svobodnih poklicih.

Študij na ŠC Ljubljana, Višji strokovni šoli

Višješolski študijski program Oblikovanje materialov je ovrednoten s 120 (ECTS) kreditnimi točkami. Izvajamo ga le v rednem programu. Študij na programu Oblikovanje materialov traja dve leti.

Diplomanti pridobijo strokovni naziv inženir / inženirka oblikovanja. Raven pridobljene strokovne izobrazbe je 6/1 (višješolska strokovna izobrazba).

Študijsko leto v 1. in 2. letniku obsega po 34 tednov – 24 tednov predavanj in vaj v šoli in 10 tednov organiziranega praktičnega izobraževanja pri delodajalcih v podjetjih.

Vpisni pogoji

V višješolski študijski program Oblikovanje materialov se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno-izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
 • dodaten pogoj za vpis v program Oblikovanje materialov je opravljen preizkus nadarjenosti.

Izvedba študija Oblikovanja materialov

 • Program omogoča veliko variabilnost, ki jo bo šola zagotavljala na osnovi interesov študentov.
 • Šolski center Ljubljana v sodelovanju s partnerskimi šolami omogoča odlične materialne pogoje za praktično delo na projektih v specializiranih učilnicah in laboratorijih ter odlično opremljenih šolskih delavnicah, tako na področju oblikovanja lesa, kovine in polimerov.
 • Na osnovi dolgoletnega sodelovanja in tesnih povezav z gospodarstvom in drugimi institucijami šola omogoča študentom vključitev v široko mrežo zainteresiranih delodajalcev (podjetij) – partnerjev za izvedbo praktičnega izobraževanja in bodočih zaposlovalcev (diplomantov) šole.

Smeri (moduli), ki jih šola omogoča, so s področij:

 • oblikovanja bivalnega in stavbnega pohištva,
 • oblikovanja umetniških in specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv,
 • oblikovanja kovin in polimerov.

Možnosti nadaljnjega študija

 • Diplomanti višjih strokovnih šol se lahko vpišejo v različne visokošolske ustanove, doma in v tujini.
 • Običajno se vpisujejo v 2. letnik visokošolskega študija, pri čemer morajo pred dejanskim vpisom opraviti še diferencialne izpite, ki so pogoj za vpis na želeni program.
 • Pogoji vpisa se med fakultetami razlikujejo, zato se pred vpisom posvetujte s svetovalcem o vaših možnostih študija.

Predmetnik programa Oblikovanje materialov