fb sls lj

Šolski center Ljubljana
Višja strokovna šola
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

Vabimo vas, da nas pokličete:

Referat:            01 24 11 683

                         031 810 213

Ravnateljica,
Mirjam Založnik univ. dipl. ing. les
01 24 11 682

ali nam pišite:  vss@sclj.si

Uradne ure:

KJE: v referatu za študijske zadeve, pritličje kabinet št. 14.

KDAJ: ponedeljek do petek od 09:00 do 12:00 ure.  
Izven teh terminov nas lahko pokličite ali nam pišite na vss@sclj.si ali referat.vss@sclj.si

IZREDNI ŠTUDENTI: Za izredne študente je prisotna referentka Klavdija Naglič, in sicer v torek od 13:00 do 17:00 ure. 

Izredni študenti lahko izven uradnih ur pišete na e-naslov: referat.izredni@sclj.si ali pokličete na 041 227 126.

Program Mehatronika

Zakaj je program Mehatronika za študente aktualen, zanimiv in perspektiven?

Naš višješolski program Mehatronika vodi do zelo zanimivega in perspektivnega poklica inženir / inženirka mehatronike. Mehatronika je zelo zanimiva veda, ker združuje tri različna področja: strojništvo, elektrotehniko in informatiko. Biti strokovnjak samo z enega področja velikokrat ni več dovolj, saj se izdelki izdelujejo na čedalje bolj kompleksen način – na strojih, ki delujejo s pomočjo elektronskih krmilnih sistemov in so deloma ali v celoti avtomatizirani oz. računalniško vodeni. Veliko lažje in učinkoviteje je snovati in vzdrževati takšne sisteme, če to počno strokovnjaki, ki poznajo vsa tri področja. Velikokrat je že samo komunikacija med strokovnjaki ozkih področij otežena, ker imajo drugačno terminologijo in predstave. Tudi zato je mehatronik zelo koristen za podjetja, saj ima bistveno večjo strokovno širino. Inženir mehatronike ima znanja s področij strojništva, elektrotehnike, avtomatike, informacijskih tehnologij, ekonomije, tujega jezika in še mnogo drugih področij. Zato je zelo zanimiv za delodajalce, saj je vsestransko izobražen strokovnjak, ki zna zaradi tega na nov način zasnovati in načrtovati funkcionalno nove proizvode.

Zakaj postati inženir/ka mehatronike?

 • Ker je mehatronika zelo perspektivno področje, ki se čedalje bolj razvija.
 • Ker ima inženir mehatronike znanja s področij strojništva, elektrotehnike, avtomatike, informacijskih tehnologij, ekonomije, tujega jezika in še mnogo drugih področij.
 • Ker so zelo zanimivi profili za delodajalce, saj so vsestransko izobraženi strokovnjaki, ki znajo zaradi tega na nov način zasnovati in načrtovati funkcionalno nove proizvode.

Kje vse so zaposljivi inženirji/ke mehatronike?

 • Zaposlujejo se v vseh industrijskih panogah - elektro, strojni, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski, kot tudi na prometnem, okoljskem področju, itd.
 • Na delovnih mestih, povezanih z robotizacijo in avtomatizacijo procesov, v sistemih za izdelavo, obdelavo, doziranje, embaliranje, tiskanje, transport, itd.
 • Poleg tega so zaposljivi tudi pri vzdrževanju procesne in proizvodne tehnike ter v široki paleti storitvenih dejavnosti.

Študij na ŠC Ljubljana, Višji strokovni šoli

Višješolski študijski program Mehatronika je ovrednoten s 120 (ECTS) kreditnimi točkami. Izvaja se kot redni in izredni program ter traja dve leti.

Diplomanti pridobijo strokovni naziv inženir / inženirka mehatronike. Raven pridobljene strokovne izobrazbe je 6/1 (višješolska strokovna izobrazba).

Študijsko leto v 1. in 2. letniku obsega po 34 tednov – 24 tednov predavanj in vaj v šoli in 10 tednov organiziranega praktičnega izobraževanja pri delodajalcih v podjetjih.

Vpisni pogoji

V višješolski študijski program Mehatronike se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno-izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izvedba študija Mehatronike

Šolski center Ljubljana v sodelovanju s Srednjo šolo tehniških strok Šiška omogoča odlične materialne pogoje za izvedbo predavanj in vaj ter praktično delo na projektih v odlično opremljenih specializiranih učilnicah in laboratorijih.

Na osnovi dolgoletnega sodelovanja in tesnih povezav z gospodarstvom in drugimi institucijami šola omogoča študentom vključitev v široko mrežo zainteresiranih delodajalcev (podjetij) za izvedbo praktičnega izobraževanja in bodočih zaposlovalcev diplomantov šole.

Program v drugem letniku omogoča izbiro med dvemi moduli: robotika in proizvodni sistemi.

Možnosti nadaljnjega študija

 • Diplomanti višjih strokovnih šol se lahko vpišejo v različne visokošolske ustanove, doma in v tujini.
 • Običajno se vpisujejo v 2. letnik visokošolskega študija, pri čemer morajo pred dejanskim vpisom opraviti še diferencialne izpite, ki so pogoj za vpis na želeni program.
 • Pogoji vpisa se med fakultetami razlikujejo, zato se pred vpisom posvetujte s svetovalcem o vaših možnostih študija.

Predmetnik programa Mehatronika