fb sls lj

Šolski center Ljubljana
Višja strokovna šola
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

Vabimo vas, da nas pokličete:

Referat:            01 24 11 683

                         031 810 213

Ravnateljica,
Mirjam Založnik univ. dipl. ing. les
01 24 11 682

ali nam pišite:  vss@sclj.si

Uradne ure:

KJE: v referatu za študijske zadeve, pritličje kabinet št. 14.

KDAJ: ponedeljek do petek od 09:00 do 12:00 ure.  
Izven teh terminov nas lahko pokličite ali nam pišite na vss@sclj.si ali referat.vss@sclj.si

IZREDNI ŠTUDENTI: Za izredne študente je prisotna referentka Klavdija Naglič, in sicer v torek od 13:00 do 17:00 ure. 

Izredni študenti lahko izven uradnih ur pišete na e-naslov: referat.izredni@sclj.si ali pokličete na 041 227 126.

Razpis za opravljanje praktičnega izobraževanja v sklopu programa mobilnosti študentov Erasmus+

Namen in cilji javnega razpisa

Ta razpis se nanaša na zbiranje prijav za mobilnost študentov za namen prakse (KA1). Program omogoča študentom in nedavnim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravijo mobilnost za namen prakse v podjetju ali drugi ustrezni organizaciji v eni izmed Programskih držav (EU) ali Partnerskih držav (izven EU), ki sodelujejo v programu Erasmus+. Trajanje mobilnosti prakse je omejeno na najmanj 2 do največ 12 mesecev. Cilji in učinki mobilnosti za namen prakse so razvijati strokovne in ključne kompetence, znanja in veščine, boljši študijski uspeh, boljša zaposljivost, razvijanje samostojnosti, samozavest, idr. osebnostnih lastnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti, boljše znanje tujih jezikov in komunikacije, krepitev medkulturne zavesti in možnosti, ki jih EU nudi na področju strokovnega izobraževanja in usposabljanja, aktivnejša udeležba v družbi, idr.


Mobilnost za namen prakse v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Študent lahko opravlja mobilnost za namen prakse v:

  • katerikoli javni ali zasebni organizaciji, ki je aktivna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, npr. javno ali zasebno podjetje, malo, srednje ali veliko podjetje, javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, socialni partner, gospodarska, trgovinska, ipd. zbornica, obrtno združenje,
  • raziskovalni inštitut, fundacija,
  • šola, zavod, center za izobraževanje,
  • neprofitna organizacija,
  • visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE.

Izbor Erasmus študentov opravi komisija ŠCL VSŠ na enakopraven in transparenten način. ŠC Ljubljana, VSŠ je član konzorcija in se mobilnosti financirajo preko Erazmus+ za mobilnost preko skupnosti višjih strokovnih šol.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavi študent ŠCL VSŠ, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa “Erasmus študenta”, ki jih določa program:

  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da bo njegova mobilnost trajala najmanj 2 meseca,
  • da ima aktiven status študenta na ŠCL VSŠ, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija in opravijo praktično izobraževanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v 12 mesecih po opravljeni diplomi.

Dodatne informacije o mobilnosti študentov za študijsko leto 2019/2020 najdete tukaj.

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/

Razpis mobilnosti študentov za študijsko leto 2019/2020

Prijavni obrazec za študente

Življenjepis

Soglasje o uporabi osebnih podatkov študenta

 

Razpis mobilnosti osebja za študijsko leto 2019/2020

 

Dodatne splošne informacije dobite na strani:  http://www.erasmusplus.si/

 

Študentje lahko koristijo možnost dodatka Ad futura in za Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij.
Več informacij je dostopnih na https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#projekti.